Ziekenhuisposten voor spoedeisende hulp worden steeds vaker en langer tijdelijk gesloten vanwege de toenemende druk op de acute zorg. In het eerste kwartaal van dit jaar bleek uit cijfers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) dat spoedeisende hulpposten in Nederland gemiddeld 40 uur gesloten waren, in vergelijking met 35 uur een jaar eerder. Vooral in de regio Noord-Nederland - Groningen, Friesland en Drenthe - waren de afdelingen spoedeisende hulp het vaakst gesloten, gemiddeld 107 uur in het eerste kwartaal van dit jaar. In Brabant was dit met gemiddeld drie uur het laagst.

David Baden, SEH-arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, benadrukt dat deze toename geen goed teken is. Het wijst op toenemende druk op de acute zorg, wat kan leiden tot verlies van kwaliteit van zorg. Hij geeft echter aan dat uitwijken bij drukte soms een verstandige keuze kan zijn om andere patiënten beter te kunnen helpen. Een stop aankondigen is volgens hem het eindstadium van een overbelast systeem en wordt alleen gedaan als het echt niet meer anders kan.

De oorzaak van de druk op de spoedeisende hulpposten is niet eenduidig, maar factoren zoals personeelstekort, stijgende zorgvraag en complexere zorgvragen spelen hierin een rol. Het is belangrijk om deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden en maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle patiënten tijdig en adequaat geholpen kunnen worden bij spoedgevallen.

Spoedeisende hulpposten in Nederland sluiten steeds vaker en langer tijdelijk vanwege de toenemende druk op de acute zorg. In het eerste kwartaal van dit jaar gingen spoedeisende hulpposten gemiddeld 40 uur dicht, tegenover 35 uur een jaar eerder, met Noord-Nederland als regio waar de afdelingen het vaakst sloten. David Baden, SEH-arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, benadrukt dat dit een teken is van toenemende druk op de acute zorg en verlies van kwaliteit van zorg.