Op Prinsjesdag 2023 heeft koning Willem-Alexander de Miljoenennota voorgelezen waarin opvallende investeringen en maatregelen zijn opgenomen die sterk inspelen op de behoeften van de Nederlandse bevolking. Eén van de meest in het oog springende maatregelen is de verhoging van de huurtoeslag. Deze beslissing zal naar verwachting vele huishoudens in Nederland ten goede komen en de woonlasten verlichten.

Op Prinsjesdag 2023 presenteerde koning Willem-Alexander een Miljoenennota met meer huurtoeslag, investeringen in publieke diensten en versterkte digitale scholing.

Daarnaast zal kansgelijkheid versterkt worden door extra investeringen in publieke diensten zoals bibliotheken en stations. Deze instituten vormen vaak het kloppende hart van lokale gemeenschappen en spelen een cruciale rol in de toegankelijkheid van kennis en informatie. Bovendien zullen scholen een financiële boost krijgen, met als expliciet doel het versterken van de digitale vaardigheden van leerlingen. In een wereld waarin technologie een steeds belangrijkere rol speelt, erkent de overheid het belang van het voorbereiden van de jeugd op de digitale toekomst. De maatregelen in de Miljoenennota van 2023 onderstrepen de ambitie van Nederland om te investeren in haar inwoners en de publieke infrastructuur.