Leerlingen in het primair onderwijs kunnen zonder moeite de resultaten van hun medeleerlingen aanpassen via online platform Snappet.Snappet wordt met name gebruikt op de basisschool als onderwijssysteem.Meerdere leerlingen hebben gevonden hoe het werkt, de ouders balen hiervan.Een moeder van een leerling schrok haar helemaal rot nadat de meester verteld hat dat haar zoon slecht scoorde terwijl haar dochter uitstekend presteerde.De meester heeft dit uitgezocht en is met de conclusie gekomen dat medeleerlingen aan zijn resultaten hebben gezeten.De directrice van de school mevrouw Oliehoek van basisschool 't Palet in Den Haag baalt ervan. "Dit is echt cyberpesten" vertelt Oliehoek.Volgens haar komt het gelukkig niet veel voor en is het in de afgelopen acht jaar drie keer een incident geweest bij Snappet.

Leerlingen kunnen zonder moeite de resultaten van medeleerlingen aanpassen via online platform Snappet.

Oliehoek benadrukt dat ouders zich geen zorgen hoeven te maken. "Dit heeft geen invloed op het schooladvies". Volgens haar komen alle toets resultaten in een leerlingenvolgsysteem terecht en dat is goed beveiligd.De moeder van haar zoon is echter niet gerust. "Waarom worden die grafiekjes dan bewaard in zijn map als deze niet belangrijk zijn? Ik ben bang dat dit hem blijft achtervolgen tot groep acht\", zegt ze.Zij trekt nu aan de bel omdat ze andere kinderen hiervoor wilt waarschuwen voordat dit ook bij hen gebeurd.Van de Geer van Snappet benadrukt dat een hack geen langdurige gevolgen heeft voor leerlingen. "Wij zijn adviesgevend als programma, niet leidend". Het systeem herstelt zichzelf als leerlingen weer nieuwe opgaven maken.Volgens hem komt het zelden voor dat leerlingen gaan cyberpesten.Snappet raadt scholen wel aan om een goed wachtwoord te bedenken, maar scholen zijn vrij dit te kiezen.