Tweede Kamerlid Rosanne Hertzberger van Nieuw Sociaal Contract heeft aangegeven dat ze niet welkom is bij een congres in Amsterdam over de zorg voor transgender personen. Ze wilde naar eigen zeggen aanwezig zijn om te luisteren. Het congres wordt georganiseerd door het Amsterdams Centrum voor Familierecht, verbonden aan de Vrije Universiteit. Volgens de universiteit hebben de organisatoren contact gehad met Hertzberger en waren de aanwezigen uitgenodigd. Het is echter niet duidelijk of Hertzberger op de lijst van genodigden stond en of ze daadwerkelijk niet mag komen.

Het congres heeft veel ophef veroorzaakt vanwege een van de sprekers, Hilary Cass, die kritiek heeft geuit op de Britse transgenderzorg in haar recent gepubliceerde rapport. Cass concludeerde dat artsen te weinig bewijs hebben om vast te stellen of iemand transgender is en dat er ook geen informatie is over de beste behandeling, waarbij ze met name kritisch was over het gebruik van puberteitsremmers.

Naar aanleiding hiervan zullen enkele belangenorganisaties voor trans personen demonstreren bij de ingang van de VU, omdat zij vinden dat de universiteit een breed platform zonder kritisch weerwoord biedt aan sprekers zoals Cass. De situatie rondom het congres blijft dus nog steeds onduidelijk en controversieel.

Nieuw Sociaal Contract Tweede Kamerlid Rosanne Hertzberger zegt dat ze niet welkom is bij een congres in Amsterdam over transgenderzorg, georganiseerd door het Amsterdams Centrum voor Familierecht. Er is veel ophef over het congres vanwege de kritische sprekers en belangenorganisaties voor trans personen demonstreren bij de ingang van de VU.