Het nieuwe kabinet verwacht dat tegen de tijd dat de Tweede Kamer begin september terugkeert van het zomerreces, het regeerprogramma op basis van het hoofdlijnenakkoord klaar zal zijn. Dit werd medegedeeld door meerdere bewindslieden tijdens een kennismakingssessie met de parlementaire pers. Hoewel er geen officiële deadline is vastgesteld, geven veel pas beëdigde ministers aan dat ze nog met vakantie willen. In augustus moeten er ook beslissingen worden genomen over de begroting voor volgend jaar, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Het is nog onduidelijk of alle afspraken tussen PVV, VVD, NSC en BBB al volledig zullen zijn uitgewerkt in het regeerprogramma. Mogelijk zal er zelfs na Prinsjesdag – dit jaar op 17 september – nog verder worden gewerkt aan sommige plannen.

Het nieuwe kabinet verwacht tegen begin september het regeerprogramma op basis van het hoofdlijnenakkoord af te hebben, maar er is geen officiële deadline. Veel ministers willen nog met vakantie en in augustus moeten ook knopen worden doorgehakt over de begroting voor volgend jaar. Het is nog onzeker of alle afspraken tussen de coalitiepartijen al zullen zijn uitgewerkt in het regeerprogramma. Mogelijk wordt hier nog na Prinsjesdag aan doorgewerkt.