De prijzen voor treinkaartjes en treinabonnementen zullen in 2024 niet stijgen, dankzij financiële steun van het demissionaire kabinet. Een verwachte prijsstijging van bijna 9 procent wordt voor dat jaar teruggedraaid, met het kabinet dat 120 miljoen euro bijdraagt om deze verhoging te voorkomen. De Nederlandse Spoorwegen (NS) gaat echter in gesprek met de overheid om een structurele oplossing te vinden, aangezien er onzekerheid blijft bestaan over tariefsverhogingen voor 2025, die ook een inflatiecorrectie met zich mee zouden brengen.

Het kabinet en een meerderheid in de Tweede Kamer hebben samengewerkt om de geplande tariefstijgingen voor volgend jaar te voorkomen. Deze zouden een gemiddelde prijsstijging van 8,67 procent hebben veroorzaakt. Als gevolg van de financiële steun wordt deze prijsverhoging nu uitgesteld.

Vanaf 2025 zullen de prijzen voor treinkaartjes waarschijnlijk stijgen.

Toch zijn er wel enkele uitzonderingen op deze bevriezing. De tarieven voor internationale treinreizen zullen begin volgend jaar met 7,85 procent stijgen, en de huurprijs van een OV-fiets zal toenemen van 4,45 euro naar 4,55 euro per dag.

Voor 2025 bestaat echter nog steeds onzekerheid. NS-bestuurder Tjalling Smit heeft aangegeven dat er plannen waren voor een tariefsverhoging voor dat jaar, en er zal bovendien een inflatiecorrectie worden toegepast. De NS is in gesprek met de overheid om te zoeken naar een duurzame oplossing voor dit vraagstuk, gezien de onwenselijke situatie die een verhoogd tarief met zich mee zou brengen. Het Ministerie van Infrastructuur benadrukte dat de financiële bijdrage van de overheid incidenteel is, wat verdere onzekerheid met zich meebrengt.