Het kabinet heeft besloten om per direct geen nieuwe adopties uit het buitenland meer toe te staan. Dit besluit is aangekondigd door demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Lopende procedures zullen voorlopig nog wel doorgang vinden. De Tweede Kamer heeft het kabinet vorige maand verzocht om een afbouwpad voor adopties uit het buitenland, naar aanleiding van een onderzoek waaruit bleek dat de overheid tekort is geschoten in het voorkomen van misstanden bij adopties.

Demissionair minister Franc Weerwind heeft aangekondigd dat het kabinet geen nieuwe adopties uit het buitenland meer toestaat, naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer om een afbouwpad van adopties. Lopende procedures gaan voorlopig wel door, maar de overheid is volgens een onderzoek tekortgeschoten in het tegengaan van adoptiemisstanden.