De gemeente Westerwolde heeft besloten om een rechtszaak aan te spannen tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Burgemeester Jaap Velema is van mening dat het COA zich al geruime tijd niet houdt aan het bestuursakkoord waarin is vastgelegd dat er in Ter Apel maximaal 2000 asielzoekers mogen verblijven. Het kort geding staat gepland op 10 januari, zoals Velema heeft aangekondigd in het programma EenVandaag op Radio 1.

Volgens de burgemeester zijn de gebouwen en het terrein in Ter Apel niet geschikt voor een verblijf van meer dan 2000 personen. Het COA overschrijdt dit aantal regelmatig vanwege een tekort aan opvangplekken elders in het land. Dit baart Velema zorgen, met name vanwege de veiligheidssituatie. Hij benadrukt dat de Inspectie Justitie en Veiligheid eerder deze maand ook al heeft gewaarschuwd voor de onveilige situatie in Ter Apel als gevolg van het hoge aantal mensen dat bij het aanmeldcentrum verblijft.

De burgemeester constateert dat de situatie al jarenlang speelt en er geen verandering lijkt te zijn gekomen, zelfs niet nadat er dit jaar meerdere brieven naar het COA zijn gestuurd om zich te houden aan het bestuursakkoord. Het feit dat het aantal nog steeds boven de 2000 ligt, is voor Westerwolde reden genoeg om naar de rechter te stappen.

Velema betreurt echter dat deze stap genomen moet worden en geeft aan liever op een andere manier tot een oplossing te komen. Het COA heeft laten weten begrip te hebben voor de zorgen van de gemeente en betreurt ook zelf de huidige situatie. Volgens hen is de opvang van asielzoekers echter een menselijke zaak waarbij zij hun uiterste best doen om iedereen onderdak te bieden.

Het is duidelijk dat beide partijen streven naar een veilige en leefbare situatie voor zowel de asielzoekers als de lokale bevolking, maar verschillende belangen lijken nu toch tot een juridisch conflict te leiden. Hopelijk kan er naast deze rechtszaak ook constructief overleg plaatsvinden om tot een duurzame oplossing te komen die recht doet aan alle betrokken partijen.

De gemeente Westerwolde spant een rechtszaak aan tegen het COA omdat zij zich niet houden aan het bestuursakkoord waarin is opgenomen dat in Ter Apel maximaal 2000 asielzoekers mogen verblijven. Burgemeester Velema maakt zich zorgen om de veiligheid en vindt het jammer dat deze stap genomen moet worden, terwijl het COA de huidige situatie betreurt maar de opvang van asielzoekers als een menselijke zaak ziet.