Vorig jaar werden er meer abortussen uitgevoerd dan het jaar ervoor, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het aantal zwangerschapsafbrekingen steeg van 30.049 in 2021 naar een totaal van 35.606 in 2022, wat een toename van 15 procent betekent.

Sinds 2011 schommelt het totaal aantal abortussen rond de 30.000 per jaar. Voor de coronapandemie steeg dit aantal, maar in 2020 en 2021 was er een lichte daling te zien. In 2022 is er echter weer sprake van een relatief forse stijging.

De redenen achter deze veranderingen in het aantal abortussen kunnen complex zijn en variëren afhankelijk van sociaal-economische, gezondheids- en beleidsfactoren. Het is belangrijk om de bredere context te overwegen en eventuele oorzaken voor deze fluctuaties verder te onderzoeken.

In het afgelopen jaar was er een gelijkmatige toename van abortussen in alle leeftijdsgroepen. Hoewel het aantal zwangerschapsafbrekingen onder tieners minder sterk steeg dan voorheen, was er nog steeds een stijging van 13 procent. De meerderheid van de abortussen vond plaats bij vrouwen tussen de 30 en 35 jaar, gevolgd door de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar.
User
en van dit
Vorig jaar werden er meer abortussen uitgevoerd dan het jaar ervoor, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het aantal zwangerschapsafbrekingen steeg van 30.049 in 2021 naar een totaal van 35.606 in 2022, wat een toename van 15 procent betekent.

Sinds 2011 schommelt het totaal aantal abortussen rond de 30.000 per jaar. Voor de coronapandemie steeg dit aantal, maar in 2020 en 2021 was er een lichte daling te zien. In 2022 is er echter weer sprake van een relatief forse stijging.

De redenen achter deze veranderingen in het aantal abortussen kunnen complex zijn en variëren afhankelijk van sociaal-economische, gezondheids- en beleidsfactoren. Het is belangrijk om de bredere context te overwegen en eventuele oorzaken voor deze fluctuaties verder te onderzoeken.
ChatGPT
Uit de jaarlijkse rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat er vorig jaar meer abortussen werden uitgevoerd dan het voorgaande jaar. Het aantal zwangerschapsafbrekingen steeg van 30.049 in 2021 naar een totaal van 35.606 in 2022, wat neerkomt op een toename van 15 procent.

Sinds 2011 schommelt het jaarlijkse aantal abortussen rond de 30.000. Voor de coronapandemie was er een stijging, maar in 2020 en 2021 was er een lichte daling. In 2022 is er echter weer een opvallende stijging te zien.

De veranderingen in het aantal abortussen kunnen worden beïnvloed door diverse factoren, waaronder sociaal-economische, gezondheids- en beleidskwesties. Het is van belang de bredere context te overwegen en verder onderzoek te doen naar mogelijke oorzaken achter deze fluctuaties.


De stijging deed zich vrijwel gelijkmatig voor in alle leeftijdsgroepen. Het aantal abortussen bij tieners nam minder sterk toe dan in voorgaande jaren, maar er was nog steeds een stijging van 13 procent waar te nemen.

De grootste hoeveelheid zwangerschapsafbrekingen vond vorig jaar plaats bij vrouwen tussen de 30 en 35 jaar oud, gevolgd door de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar.